ACEG, uw onafhankelijke firma voor gaskeuringen in Brussel

De (her)keuring van uw gasinstallatie is belangrijk voor uw veiligheid. Geen plotse gaslekken die leiden tot brand en explosies. Door de verwarmingsinstallatie te controleren, kunnen gebreken die leiden tot CO-vergiftiging tijdig worden gedetecteerd. ACEG verzorgt gaskeuringen in Brussel en héél België.

Voor de opening van een meter is keuring van de gasinstallatie in België verplicht, zowel voor nieuwe installaties als voor renovatie.

Types

  • Keuring voor de opening van nieuwe meter
  • Periodieke keuring (op jaarlijkse basis voor bijvoorbeeld cafés en restaurants)
  • Keuring na aanpassing op installatie en dichtheidstest

Dichtheidstest

Deze test is belangrijk omdat deze de mogelijkheid biedt om te controleren of de doorvoer van het gas in de leidingen correct verloopt en zonder lekken. ACEG voert deze test uit met een digitaal toestel met zeer grote nauwkeurigheid.

Contact

Naast water- en rioleringskeuringen is ACEG in Brussel vanuit de overheid ook erkend voor gaskeuringen. Daarbij wordt nagekeken of alle gekozen materiaal voor leidingen en kranen goed gekozen zijn. Voor een correcte gaskeuring door een onafhankelijk bedrijf moet u bij ACEG aankloppen.