ACEG verzorgt uw elektriciteitskeuring in Brussel

Elke elektrische installatie moet door een erkend controle-organisme gekeurd worden volgens de AREI-normen, eender wanneer ze in gebruik wordt genomen. Voor een elektriciteitskeuring in Brussel - en bij uitbreiding in heel België - kan u beroep doen op de onafhankelijke organisatie ACEG.

Verzwaring installaties

Vooraleer de distributienetwerkbeheerder overgaat tot verzwaring van de installatie, moet er een positief keuringsverslag aanwezig zijn.ACEG verzorgt de gelijkvormigheidsonderzoeken.

Zonnepanelen/PV

Iedere installatie moet elke 25 jaar voorzien worden van een periodieke controle van de zonnepanelen of fotovoltaïsche panelen (PV): gelijkvormigheidsonderzoek, nakijken administratief dossier, visueel onderzoek van installatie en metingen en beproevingen op de installatie.

Tijdelijke werfinstallatie

Bij tijdelijke evenementen moet ook uw elektriciteitsinstallatie onderworpen worden aan een controle. Deze moeten voldoen aan de nodige veiligheidsvoorwaarden. ACEG maakt een verslag van de aardspreidingsweerstand, continuiteit, isolatie,...

Nieuwe installaties

Bij elke nieuwe installatie, een uitbreiding of wijziging van de installatie moet er een nieuw keuringsverslag opgemaakt worden.ACEG maakt hievoor de nodige verslagen.

Verkoop/verhuur panden

Als een pand wordt verkocht of verhuurd, dienen de elektrische installaties nagekeken en goedgekeurd te worden vooraleer deze doorverhuurd of verkocht mogen worden.

Contact

Voor elke elektrische installatie dient er een keuringsverslag worden opgemaakt door een erkende instantie als ACEG. De firma van Gino Descrauwaet is actief over héél België (Vlaanderen én Wallonië) en mikt specifiek op de regio Henegouwen. Maak een afspraak.